Bläddra

EMU – en vägledning

Köp här

EMU – en vägledning

Köp här

År 1999 inleddes den process, enligt vilken Euron kommer att påverka europeisk och nationell ekonomi, liksom enskilda företag och organisationer. Maastrichtfördragets regelverk om EMU är detaljerat, men också komplicerat och svårtillgängligt. Här ges en grundlig och initierad förklaring till reglernas legala, ekonomiska och politiska innebörd.