Bläddra

En avhandling om kosmisk eld

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro Teosofi och antroposofi
Köp här

En avhandling om kosmisk eld

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro Teosofi och antroposofi
Köp här
Människan har alltid sökt svaret på livets gåta. Hon vill ha en världsförklaring som också låter henne känna att hon är inordnad i enmeningsfull helhet som inte bara ger en högre mening med det enskildalivet utan även vägledning för hur detta liv skall levas.
Sedan urminnes tider har religionen försökt fylla detta behov med sina väldiga visioner av livets, tillvarons och människans ursprung, yttersta syfte,mening och mål.
Under den moderna eran har den empiriskt inriktade vetenskapen getts en materialistisk filosofisk tolkning som blivit dendominerande världsförklaringen. Dess centrala idé är att materien är orsak till det vi uppfattar som liv och medvetande.
Detta perspektiv saknar emellertid förmåga att tillfredsställa människans djupa behov av mening. Därför upplever den moderna människan ett allt starkare behov av en världsförklaring som upphäver den ofruktbara motsättningen mellan vetenskap och religion. En världsförklaring som förenar vetenskapens värdefulla empiriska förhållningssätt med religionens meningsgenererande och moralföreskrivande perspektiv.
Alice A. Baileys esoteriska filosofi försöker erbjuda en sådan världsförklaring. En avhandling om kosmisk eld är hennes centrala och mest djuppenetrerande verk. Det utgör en mäktig inspirationskälla för alla som vill ersätta den materialistiska världsförklaringen med ett mera balanserat perspektiv som skulle göra det möjligt att bygga en värld i enlighet med andliga principer.