Bläddra

En delad värld : Göteborgshändelserna i backspegeln

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En delad värld : Göteborgshändelserna i backspegeln

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En delad värld

Göteborgshändelserna i backspegeln

Inför EU-toppmötet i Göteborg 2001 gjordes stora ansträngningar för att skapa dialog mellan aktivister och makthavare. Men när USA:s president anlände stängde polisen in 600 aktivister på Hvitfeldstka gymnasiet.

Följden blev fyra dagars tumult som gått till den svenska politiska historien som Göteborgshändelserna . Vad var det egentligen som skedde? Vad hände i kulisserna? Vem fattade besluten?

En delad värld gör Hans Abrahamsson en forskningsresa genom arkiv i Stockholm och Washington, han talar med poliser, aktivister och experter vid USA:s säkerhetsorgan och han deltar i World Social Forum liksom i FN- och Världsbankskonferenser. Abrahamssons avslöjanden var när En delad värld första gången publicerades sensationella och boken kan läsas som en thriller.

Snarare än kamp mot globaliseringen handlade det om en kamp om globaliseringen konstaterar Abrahamsson i det nyskrivna förordet till denna utgåva.

Hans Abrahamsson har unika förutsättningar att förstå och skildra vad som orsakade oroligheterna vid EU-toppmötet i Göteborg. En delad värld uppfyller även högt ställda förväntningar.

                                                             Ingvar Carlsson, f d Statsminister  

Hans Abrahamsson har varit verksam som docent i Freds- och utvecklings- forskning vid Göteborgs universitet och gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö universitet. Han blev tidigt engagerad i den globala rättviserörelsen Attac och fungerade som brygga mellan regeringen och demonstranter under EU-toppmötet i Göteborg 2001.

På Korpen har Hans Abrahamsson även utgivit Den politiska ekonomins glokala uttryck (2019), Vår tids stora omdaning (2019) och Björn Hettne: Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden (2019).