Bläddra

En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA.

Syftet med den här rapporten är:
  • undersöka om ungdomsarbetslösheten är ett bra sammanfattande mått på ungdomars arbetsmarknadsrelaterade problem
  • identifiera alternativa sammanfattande mått på arbetsmarknadsrelaterade utfall
  • beskriva ungdomars etablering på arbetsmarknaden mer i detalj
  • identifiera och beskriva grupper grupper där etableringsproblemen är mer påtagliga