Bläddra

En gemensam angelägenhet. SOU 2020:46 (Vol 1 & 2) : Betänkande från Jämlikh

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En gemensam angelägenhet. SOU 2020:46 (Vol 1 & 2) : Betänkande från Jämlikh

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Det går att samtidigt öka jämlikheten och stärka samhället både ekonomiskt och i andra avseenden. Det kommer dock att kräva investeringar i utbildning och bostäder och förändrade regler i trygghetssystemen. Det är några av huvudslutsatserna i Jämlikhetskommissionens betänkande. Kommissionen lämnar förslag på en rad politikområden.