Bläddra

En handbok för studiehandledare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

En handbok för studiehandledare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Som ny studiehandledare är det många saker du behöver känna till för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra och effektivt sätt. Den här handboken ger dig olika modeller för studiehandledning, förslag på hur samarbetet med klasslärare och ämneslärare kan se ut, en presentation av nyanländas lärande, beskrivningar av läroplanernas uppbyggnad samt lagar och regler som du måste följa och förhålla dig till.

Boken har en tydlig struktur med frågor och svar som är samlade under sex rubriker:
* Studiehandledning på modersmålet
* Studiehandledarens uppdrag
* Planera för studiehandledning
* Genomföra studiehandledning
* Arbeta med flerspråkiga elever
* Studiehandledarens ansvar
* Så fungerar skolan

En ordlista inleder boken. Där förklaras centrala ord och begrepp inom skolans värld kortfattat.

Boken kan läsas från början till slut men fungerar även som en handbok där du snabbt kan söka svar på frågor när de dyker upp. Det gör att du som studiehandledare känner dig trygg i ditt uppdrag och vet vad som gäller och hur du bör agera.

Boken passar främst dig som arbetar som studiehandledare, men även andra berörda inom grundskolan och gymnasieskolan. Som skolledare kan du läsa handboken för att få kunskap om vilka frågor som ofta uppkommer kring studiehandledning och studiehandledaruppdraget. Som klasslärare och ämneslärare får du till exempel svar på hur ansvarsfördelningen mellan dig och studiehandledaren kan se ut.