Bläddra

En introduktion till traktaträtten

Köp här

En introduktion till traktaträtten

Köp här
Behandlar kortfattat traktaträttens grunder. Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Den svenska konventionstexten finns återgiven i sista kapitlet. Också traktaters ställning vid statsuccession behandlas. Boken innehåller även övningsuppgifter.