Bläddra

En kort introduksjon til klimahistorie – menneskene og klimaet etter siste istid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En kort introduksjon til klimahistorie – menneskene og klimaet etter siste istid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Skiftende klima har påvirket levekår og samfunnsutvikling så lenge det har vært mennesker på jorda. I denne boka følger vi dette samspillet fra istidsjegerne og det første jordbruket, via de eldste sivilisasjonene, varmeperioden i middelalderen og den lille istiden som fulgte, til menneskeskapt oppvarming og dagens situasjon. Vi viser hvordan klimaendringer i noen perioder har ført til problemer og kriser, men andre ganger til innovasjon, tilpasning og vekst, samt hvordan vitenskapen og verdenssamfunnet ble klar over og har forsøkt å møte den globale oppvarmingen. Boka er skrevet av en historiker og en klimaforsker i samarbeid. Vi forklarer naturlige klimavariasjoner og menneskeskapte klimaendringer, hvordan klimaet var i fortida og grunnlaget for å vite noe om det, samt hvordan klimaendringer og samfunnsendringer henger sammen og hvorfor dagens situasjon er dramatisk annerledes fra det vi kjenner tidligere i historien.