Bläddra

En liten bok om personlighet

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En liten bok om personlighet

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi människor är olika. Var och en har sin personlighet eller sitt generella sätt att vara på, som skiljer sig åt mellan olika personer och som påverkar hur vi uppfattar varandra. Denna bok handlar om dessa generella sätt. Den förklarar vad personlighet är, hur olika personligheter kan beskrivas med olika egenskaper och den presenterar den personlighetsmodell som har mest och starkast vetenskapligt stöd. Boken sammanfattar också en del av den forskning som ägnats åt att ta reda på varför olika personer utvecklar olika personligheter och hur våra personligheter hänger ihop med olika inslag i våra liv.