Bläddra

En man med tjurhuvud

Köp här

En man med tjurhuvud

Köp här
Minotauros var ett monster i grekisk mytologi, till hälften människa, till hälften tjur.
Minotauros höll till på Kreta i en labyrint ritad av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Till sist kom hjälten Theseus att döda Minotauros. Minotauros (Minō´tauros) betyder på grekiska Minos tjur. På Kreta var tjuren känd som Asterion, vilket även var Minos fosterfars namn.
Poseidon sände en tjur till Kreta för att offras av kungen Minos, men han behöll den istället. Detta förargade Poseidon och som straff lät han förtrolla Minos hustru Pasifaë så att hon blev förälskad i tjuren.
För att tillfredsställa sina udda lustar gick hon till Daidalos för att få hjälp. Han byggde då en ihålig träko som Pasifaë kunde krypa in i. På så sätt kunde tjuren betäcka henne och Minotauros blev frukten av detta.
Detta är den fjärde diktsamlingen som Gunnar Odhner ger ut hos POEM Förlag. I sin senaste diktbok har han bland annat gett sig kast med myten om Minotauros. Dikterna har inspirerats av Picassos bilder av Minotauros på en strand.
Minotauros är ju mannen med tjurhuvudet, vilket också är omslaget på hans bok. Gunnar påpekar dock att han också har andra dikter, som har ett mer jordnära ursprung i den här samlingen.
Gunnar Odhners tolkning av denna märkliga mytologi är mycket spännande.