Bläddra

En mer personlig bok om förändringsarbete : så här tänker jag och gör jag – tror jag

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En mer personlig bok om förändringsarbete : så här tänker jag och gör jag – tror jag

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den här boken presenteras tänkvärda idéer om oss människor och ett stort antal metoder som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av ödmjukhet, respekt och mångfald. Vidare förmedlas en vidareutveckling av metoden Att göra sammanhangsmarkering, liksom många av de begrepp som Hardy Olson tidigare gjort kända på föreläsningar och i andra sammanhang. I boken kombineras idéer och metoder som finns i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) på ett unikt sätt med systemiska idéer. Boken vänder sig till alla som är intresserade av förändringsarbete, såväl nybörjare som mer erfarna. Boken kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussioner och reflektioner - exempelvis om klientbemötande och etik. Hardy Olson är socionom, leg. psykoterapeut och handledare med stor erfarenhet av olika former av förändringsarbete. Hardy är författare och medförfattare till flera uppmärksammade böcker.