Bläddra

En officer och en tjänsteman : några minnesanteckningar från ett liv med flygvapnet

Kategorier: Flygstridskrafter och flygstridföring Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En officer och en tjänsteman : några minnesanteckningar från ett liv med flygvapnet

Kategorier: Flygstridskrafter och flygstridföring Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Lars Winberg har valt att kalla sin memoarbok En officer och en tjänsteman, vilket indikerar att han varit med om en hel del. Karriären, som avslutades som överste och chef för F 14 i Halmstad, blev omväxlande och spännande. Efter att ha börjat som stridsledare vid F 4 i Östersund blev han lärare vid Flygkadettskolan, stabsofficer vid flygstaben, bataljonschef vid F 17, lärare vid MHS, avdelningschef vid flygstaben, militärattaché i Schweiz och i Italien och till sist skol- och förbandschef vid F 14.Boken innehåller flera mindre kända aspekter på hur det egentligen är att vara officer. En sådan är vad det egentligen innebär att vara försvarsattaché och en annan är hur det är att vara chef för ett förband med 400 anställda och leva under ett permanent nedläggningshot under flera år. Men Lars Winberg berättar också hur livet vid en flygflottilj var på 1960-talet och hur man stridsledde J 29 Flygande Tunnan från marken utan hjälp av datorer. Vi får också veta en hel del om hur det egentligen gick till när flygstaben i sin studieverksamhet kom fram till att flygvapnet borde ha ett flygplan, JAS 39 Gripen, som skulle ersätta alla andra krigsflygplan.Det viktigaste budskapet i boken är att officersyrket kan vara väldigt omväxlande, innehållsrikt och utvecklade.Andra reviderade utgåvan.