Bläddra

En röd tråd 2 : ett urval av artiklar & brev

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

En röd tråd 2 : ett urval av artiklar & brev

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här
Denna sammanställning av artiklar, recensioner och brev är en fortsättning på den som jag år 1997 publicerade i boken "En röd tråd". De flesta artiklar och recensioner har publicerats i olika tidskrifter/tidningar under åren 1998-2009. Ett antal av dem har endast offentliggjorts på nätet, framförallt på http://www.kiruna-nytt.se
/.../ En del av artiklarna har jag skrivit tillsammans med andra och det är med deras godkännande som jag publicerar dem i denna volym. Urvalet har jag dock gjort själv.
/.../ Att själv göra ett texturval är ju både på "ont" och "gott". Till det "goda" hör att ingen förlagsredaktör har kunnat peta i texterna, eller kunnat stoppa någon av dem. Till det "onda" hör då att det endast är jag själv som är ansvarig för eventuella fel och gjorda felslut i texterna. Som uttrycket lyder: Publish and be damned.