Bläddra

En Tonårings Resa

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

En Tonårings Resa

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Cuba krisen på 60 talet. USA och Sovjet är i konflikt med varandra. En berättelse om tonåringens resa över Atlanten. Vi ser hur Ryska fartyg med robotmissiler ombord har ankrat nära Cuba. En anläggning av ryska robotmissiler ska byggas på Cuba. Amerikanska stridsflyg följer oss längst farleden förbi Cuba. Svensk flagga hissas i topp och all belysning tänds ombord. Vi går med få knop genom farleden nära Cuba. En tonårings resa över Atlanten. Han byter arbete från springpojke till jobb ombord på ett svenskt lastfartyg. Tonåringen mönstrar av fartyget i Göteborg och tar sin utbildning inom försvaret.