Bläddra

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater. Ds 2016:39

Kategorier: Advokatverksamhet Juridik Juridisk kompetens och praxis Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Köp här

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater. Ds 2016:39

Kategorier: Advokatverksamhet Juridik Juridisk kompetens och praxis Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår att möjligheten att utesluta en advokat som har gjort sig skyldig till brott utanför verksamheten ska utvidgas. Advokater som har begått brott utanför advokatverksamheten har hittills inte kunnat uteslutas ur Advokatsamfundet.

Syftet med förslaget är att bättre säkerställa att advokater uppfyller kravet på lämplighet och att enskilda kan få rättslig hjälp som uppfyller högt ställda professionella och etiska krav.