Bläddra

En värld av himmelskt ljus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

En värld av himmelskt ljus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Det är tack vare Mannen från Nasaret som vi lever i frihet och välstånd i det Europa alla längtar och söker sig till. När projektet fallerat har det berott på att kristen tro har försummats.

Dessa essäer vill visa kristendomens välgörande inflytande i världen även bland människor som själva inte är uttalade kristna, utan ateister, agnostiker, positivister, judar, filosofer, författare och humanister.

Anders Bylander är lärare i svenska och filosofi men har arbetat även på förlag, med läromedel och fortbildning. Han har fyra barn och sex barnbarn.