Bläddra

English Twinklers green Jen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

English Twinklers green Jen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Böckerna finns i tre nivåer i ökande svårighetsgrad.

Blå nivå

Blå nivå innehåller enskilda ord och bygger ordförråd. I Twinklers Rex arbetar eleverna med:
* Colours
* Pets
* Numbers
* Snacks
* The body
* Family
* Food
* Weather and seasons

Röd nivå

Röd nivå innehåller enklare fraser och bygger vidare på ordförrådet. I Twinklers Sue arbetar eleverna med:
* Its bedtime
* Its dinner time
* Its sports time
* Lets have a party
* Lets go outside
* Lets play
* Lets travel.

Grön nivå

Grön nivå innehåller hela meningar och utgår från kortare texter. I Twinklers Joy arbetar eleverna med
* At the restaurant
* A field trip
* A trip to Australia
* My town, my home, my room
* Lets do sports
* Grocery shopping
* Movie night