Bläddra

Enhet : Klarhet och Livsglädje genom Advaita

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion

Enhet : Klarhet och Livsglädje genom Advaita

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Hur finner man sann lycka och inre frid? Det är kanske livets viktigaste fråga. I den här boken ger Madhukar svaren. Här diskuterar han ämnen som kärlek och frid, ångest, lidande och död. Han visar på en frihet som är dold i oss alla och kan upplevas oberoende av hur vår livssituation ser ut. Ur boken: Om vi vill ha fred i världen, och att alla människor ska älska varandra, då måste vi först finna friden och kärleken i oss själva. Alla har möjligheten att vakna upp, oavsett utbildning, etnicitet, kön, välstånd etc. Alla har möjligheten eftersom friden och kärleken är vår sanna natur. Mer effektiv än alla olika slags övningar som syftar på att inse detta är, sann advaita. Ursprunget, det som är innan egenskaperna blev till, till och med innan embryot blev till, uppenbarar sig som självet och är för alltid orört. Endast i renheten hos barnen, hos en dåre eller i en guru är självet igenkännligt. När ni en gång har känt friheten kommer ni ständigt att attraheras till den. Ni kommer att dras tillbaka, understödd av en mästare såväl som er innersta diamant -- självet. Nåden har funnits här i tiotusentals år. Den bara flödar och flödar.