Bläddra

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. SOU 2020:49 : Betänkande från 2019

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. SOU 2020:49 : Betänkande från 2019

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

EU har antagit en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU-förordningen.