Bläddra

Enkätmetodik med respondenten i fokus

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Enkätmetodik med respondenten i fokus

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir rättvisande och användbara. Den är ett stöd och en inspiration för enkätstudier som genomsyras av god kommunikation och gott samarbete med respondenterna istället för fler påminnelser och övertalning. Sådana studier bidrar till att öka förtroendet för enkätstudier och till ett långsiktigt hållbart undersökningsklimat. Enkätmetodik med respondenten i fokus går igenom alla delar av enkät­undersökningen, från planering till hantering av data­filer. Särskilt behandlas hur man skapar motivation hos respondenten att svara och hur man upprätthåller god etik. Läsaren ges också praktiska exempel på hur enkätfrågor kan testas, ­förfinas och förbättras, till exempel med kognitiva intervjuer. Kunskap från internationell forskning kombineras med svensk tradition och kontext. Enkätmetodik med respondenten i fokus är lämplig att använda som kursbok i grundläggande enkätmetodik. För kurser på ­högre nivå kan den kompletteras med internationell fördjupningslitteratur.