Bläddra

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare SOU 2020:50 : Delbetänkande från Utredningen om enklare skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09)

Kategorier: Juridik
Köp här

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare SOU 2020:50 : Delbetänkande från Utredningen om enklare skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09)

Kategorier: Juridik
Köp här

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i september.