Bläddra

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare SOU 2020:50 : Delbetänkande från Utredningen om enklare skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09)

Kategorier: Juridik
Köp här

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare SOU 2020:50 : Delbetänkande från Utredningen om enklare skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09)

Kategorier: Juridik
Köp här

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Syftet är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet och att underlätta för den enskilde näringsidkaren att göra rätt och undvika oavsiktliga fel.