Bläddra

EQ för föräldrar : Hur du utvecklar känslans intelligens hos ditt barn

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

EQ för föräldrar : Hur du utvecklar känslans intelligens hos ditt barn

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
EQ är en reaktion mot det gamla IQ-begreppet som anses alltför snävt för att kunna mäta människans intelligens. EQ handlar om känslans intelligens, och denna bok vänder sig till alla föräldrar som önskar utveckla sitt barns självtillit, inlärningskapacitet och sociala begåvning. Forskning visar dessutom att en hög EQ gör barnet fysiskt friskare.

John Gottman menar att det krävs något mer än att älska sina barn och att stimulera deras intellektuella färdigheter, och detta "mer" handlar om att ge barnet känslomässig vägledning. Denna kan skissas i fem steg: Föräldern uppmärksammar barnets känsla (1) och ser den som ett tillfälle till närhet (2). Han/hon lyssnar inkännande (3) , hjälper barnet att sätta ord på sina känslor (4) och försöker lösa det aktuella problemet tillsammans med barnet (5). Barnen ska få känna vad som helst men inte göra vad de vill.

John Gottman och hans forskarkolleger har följt mer än 120 familjer under tio års tid för att bl a undersöka hur föräldrar reagerar i känsloladdade situationer. Han fann fyra "stilar" hos föräldrarna: de som vägleder (enligt ovan), de som struntar i barnens känslor, de som är kritiska och de som accepterar känslorna men inte sätter gränser för barnens beteende. I boken kan läsaren testa sin föräldrastil och sin egen EQ. Gottman bidrar – utan pekpinnar – till att fördjupa föräldrarnas självinsikt, dvs själva förutsättningen för att kunna hjälpa barnet att handskas med sina känslor.

"Då och då läser man en bok som ändrar ens syn på tillvaron. För mig är detta årtiondets viktigaste bok! Och jag hoppas att många, många tar den till sig." (Jean Bolinder i sin recension av boken i Skånska Dagbladet)

Översättning Per Rundgren


John Gottman är professor i psykologi vid University of Washington, USA. Sedan 1979 har han en forskartjänst vid National Institute of Mental Health.

Joan DeClaire är redaktör för Microsofts hälsorådgivning på internet.

Daniel Goleman som skriver förord är författare till den populära boken Känslans intelligens som utkom 1997.