Bläddra

Ericus Petri Sudermannus i Skinnskatteberg : en studie i bruk och missbruk av kyrklig och världslig makt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Ericus Petri Sudermannus i Skinnskatteberg : en studie i bruk och missbruk av kyrklig och världslig makt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
När kyrkoherden i Skinnskatteberg Ericus Petri Sudermannus, 100 år gammal år 1647, slutar sina dagar har han de sista åren av sitt liv haft tid och fortfarande själslig förmåga att blicka tillbaka på och minnas de många händelser, som alltsedan barndomen djupt påverkat hans liv, men som också i hög grad förändrat hela den svenska nationen och den svenska kyrkan. Föräldragenerationen ­ ck uppleva den revolution, som det innebar, när man på riksdagen i Västerås beslöt, att den svenska kyrkan skulle vara en fri nationalkyrka av luthersk utformning.Landsfadern Gustav Vasas åtgärder präglade Ericus barn- och ungdomstid. Johan III:s Röda bok liksom sonen Sigesmunds agerande ledde fram till det Upsala möte 1593, som bestämt tog avstånd från katolicismen och slutgiltigt ställde Sverige på Luthers sida. Ericus ­ ck personligen underteckna mötets beslut tillsammans med ett stort antal präster tillika med hertig Karl och ett antal högre ämbetsmän från riket. Hertig Karl får Ericus senare kontakt med då hertigen blivit kung Karl IX. Kronprinsen och senare konungen Gustav II Adolf möter Ericus först då prinsen med sina ryttare gör ett visst intrång på Ericus privata mark. Senare får han höra av konungen i samband med bråket mellan biskopen, kungen och bergsmännen i samband med de senares intrång på prästgårdens mark. På den mäktige biskopen Johannes Rudbeckius initiativ får Ericus 1623 som en av de första prästerna i landet börja föra kyrkböcker över födda och döda i församlingen. I egenskap av en sentida anhörig till Ericus Petri har jag, författaren till denna skrift försökt att leva mig in i hans situation och att tolka herr Eriks tankar i ett nutida språk.