Bläddra

Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt

Kategorier: Juridik
Köp här

Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt

Kategorier: Juridik
Köp här
Syftet med boken är att belysa hur domar på förmögenhetsrättens område mottas i andra stater än där tvisten avgjorts. När, och i så fall hur, kan en utländsk dom ges verka i Sverige? Vilken skillnad gäller när domen är meddelad i en EU-medlemsstat jämfört med en stat utan för EU? Under vilka förurtsättningar kan en svensk dom göras gällande utomlands?