Bläddra

Esoterisk kristendom

Köp här

Esoterisk kristendom

Köp här
Boken uppmanar läsaren att göra egna andliga erfarenheter istället för att låta sig nöja med legendariska berättelser om religionsstiftaren Jesus. Man måste arbeta med sig själv, göra sig medveten om sitt eget karmiska mönster. Väga växa genom att gå den svåraste och mest ofördelaktiga vägen i en anda av opersonlig rättvisa, generositet och förlåtelse.
Författaren tar vidare upp människans stora skaparförmåga som utgår från det undermedvetnas tankekraft. Han berättar om själen som människans lärare och om betydelsen av att utveckla sinne för det sublima.
Även sjukdomarnas samband med själslivet konstateras, liksom hur de bäst botas – genom själsligt uppvaknande. Avslutningsvis uppmanas läsaren att inte gå och vänta på det perfekta tillfället, därför att det kommer aldrig, utan börja nu att växa med tiden och uppgifterna."