Bläddra

Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Gemeinschaft och Gesellschaft är ett av sociologins äldsta och mest centrala begreppspar, introducerat av Ferdinand Tönnies 1887. Otaliga sociologiska resonemang och undersökningar har inspirerats av denna tankefigur. Men också på många andra områden ? t. ex. i skönlitteratur och inom arkitektur och samhällsplanering ? har distinktionen mellan "gemenskap" och "samhälle" (eller "marknad") varit fundamental och fruktbar.

Johan Asplund undersöker här detta ännu högst aktuella begreppspar med hjälp av en rad överraskande och lysande exempel.

Johan Asplund erhöll 1991 Läkerols stora kulturpris för sina idékritiska essäer, som enligt juryn präglas av "skarpsinne, integritet och osviklig språkkänsla".