Bläddra

Estetisk rensning : bildstrider i 2000-talets Sverige

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här

Estetisk rensning : bildstrider i 2000-talets Sverige

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här
Buy Bye Beauty, profeten Muhammed som rondellhund,
Anna Odells
 fejkade psykos på Liljeholmsbron. En israelisk 
ambassadör som förstör en installation, en kulturminister som nästan spyr när hon ser graffiti. Under 2000-talets 
första årtionde
 gick det inte ett år utan att konsten rörde upp 
en inflammerad
 bildstrid i den svenska offentligheten.

Men vid vilken punkt blir bilder farliga? Hur skall man förstå
 den folkliga vrede som offentlig konst ofta väcker? Är vi verkligen 
så moderna som vi vill tro? Och varför chockerar bildkonst så
 mycket mer än litteratur?

I essäboken Estetisk rensning avläser Dan Jönsson tio samtida konstskandaler där det plötsligt blivit oklart vilka regler som gäller: estetikens, etikens, juridikens eller politikens. För första gången knyts konflikterna till varandra och blottar ett samhälle i förändring - och ett konstbegrepp på väg mot sammanbrott.

”Kort sagt: en essäsamling lämplig för konstnärlig reflektion och oumbärlig för dem som ska ta hand om framtidens konst.”
Östgöta Correspondenten

”I sin klarsynta essäbok ’Estetisk rensning’ visar konstkritikern Dan Jönsson med skarp argumentation hur det senaste decenniets konstskandaler orsakats av verk som på olika sätt raserat gränsen mot verkligheten.”
Sydsvenskan

”en lyxig sammanställning över hur samtidskonsten [...] i tio års tid lyckats ockupera offentligheten med debatter om representation, övergrepp, skuld, främlingsfientlighet och yttrandefrihet.
Ja, lyxig. Eftersom en liknande bok verkligen saknats.”
Dagens Nyheter