Bläddra

Etik för livet : Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion

Etik för livet : Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Etik för livet det är ett stort område, alldeles för stort för att rymmas mellan två pärmar i en bok. Boken är därför inte heltäckande men aktualiserar ett antal områden som belyser människans plats i tillvaron alltifrån en reflektion över barndomen, människans värde och värdighet och matens etik. Tre kvinnliga författarröster får ge ett mångfasetterat perspektiv där de belyser olika sidor om vad det är att vara människa. I en längre essä behandlas frågan om människan och sexualiteten, och i en avslutande essä skildras kyrkans uppgift i världen. Alltsammans kan rymmas under rubriken etik för livet. Författaren är teologie doktor, präst i Svenska kyrkan och docent i etik vid Lunds universitet.