Bläddra

Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av:

  • Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.
  • Hur en etisk analys utförs.
  • Konkreta fall från vårdens vardag.
  • Analysinstrument för att hantera etiska problem.
  • Ett digitalt material med frågor, tentamen och rollspel.
  • Etiska dilemman från olika professioners perspektiv.

I den reviderade utgåvan har strukturen i förra upplagans kapitel förbättrats och ett kapitel om att handla mer etiskt i vårdens vardag har lagts till.

Etikboken riktar sig speciellt till sjuksköterskestudenter på grundnivå, men den passar också andra yrkesgrupper som arbetar med vårdande och hälsa i olika former.