Bläddra

Ett alldeles särskilt land : 150 år i Italien

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Ett alldeles särskilt land : 150 år i Italien

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här
1500-talets Italien är vida känt för många i Sverige, men Italiens moderna historia är desto mindre omtalad. Många viktiga skeenden inträffade dock under 1800-talets senare hälft som kom att skaka Europas grundvalar. På gott och ont ... Italiens historia är mångfacetterad och invecklad. Men Göran Hägg tecknar i Ett alldeles särskilt land ett inträngande porträtt av en av Europas viktigaste kulturella hörnstenar.