Bläddra

“Ett bibliotek för alla, som svarar mot tidens krav”. Stockholms stadsbibliotek: upplysning, modernitet och litteratursyn, 1928–1939

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

“Ett bibliotek för alla, som svarar mot tidens krav”. Stockholms stadsbibliotek: upplysning, modernitet och litteratursyn, 1928–1939

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Stockholms stadsbibliotek öppnade 1928 och sågs snart som ett av de viktigaste moderna folkbiblioteken. Den här boken handlar om hur biblioteket växte fram, om dess verksamhet det första decenniet, dess organisation, och personalens arbetsvillkor. Särskilt intresse ägnas den litteratursyn som präglade verksamheten – inte minst hur biblioteket hanterade olika kontroversiella verk och genrer i en tid när Sverige och omvärlden förvandlades. Allt fångar den värdegrund och kvalitetsdiskussion som präglade mellankrigstidens svenska folkbibliotek.