Bläddra

Ett fång blommor

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro

Ett fång blommor

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Den shiamuslimska traditionen kan uppvisa många och omfångsrika hadithsamlingar, med traditioner som återges från Profeten (Gvhf), hans dotter Fatima (fvmh) samt de tolv imamerna (fvmd). Även sett till antalet ämnen är listan lång. Att läsa samtliga dessa hadither kan te sig som en kolossal uppgift för en vanlig lekman, och än svårare är det att tillgodogöra sig ilm al-rijaal, den vetenskap som utvecklats för att avgöra vilka hadither som är autentiska. Samtidigt är det viktigt för den troende att bekanta sig med denna rikedom och källa till visdom. Haditherna innehåller viktiga moraliska bud och lärdomar, värdefulla ingredienser i den jordmån i vilket vi odlar det goda livet. Publikationen som du håller i din hand utgör ett av många försök att samla något av den visdomen i kompakt format – och en av tidigaste på det svenska språket. Den profetiska trädgården är omfångsrik, och ur den lägger Imam Ali Islamic Center ödmjukt fram