Bläddra

Ett hållbart hem?

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Ett hållbart hem?

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Vad är ett hållbart hem, finns det? Och vad skulle det i så fall innebära för hur vi bor och vad vi gör i våra hem? I den här boken poängteras att vi måste förändra hur vi bor men också hur vi ser på hemmet, som en del av mer omfattande visioner för ett hållbart samhälle. Boken baseras på forskningsstudier om hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. ”Hållbart bostadsbyggande” fokuserar oftast på attraktiva urbana projekt, där man förlitar sig på ny, effektiv teknik snarare än att ifrågasätta hur vi bor och konsumerar i relation till hemmet. Författaren menar att vi bör se hemmet som en nod för vardagslivet och som en utgångspunkt för större förändringar i hur vi lever. Det betyder också att vi måste se de boende som förändringsagenter i stället för konsumenter. Boken är framtagen i samarbete med Centrum för boendets arkitektur, CBA. CBA är en plattform för spridning och förmedling av bostadsforskning samt ökad samverkan mellan näringsliv och akademi. CBA startades 2017 och har sin hemvist på Chalmers, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.