Bläddra

Ett skär färdas

Köp här

Ett skär färdas

Köp här
I sina haiku använder André Wong ett sparsmakat språk som ändå förmedlar mycket. Han står fri i förhållande till den traditonella treradiga formen med 5,7 och 5 stavelser: Flera dikter i hans samling har två rader, någon har till och med en enda lång rad.

Wongs haiku uppskattas för sin täthet, där orden blir starkt betydelsebärande. Han har tidigare publicerats i Svenska Haikusällskapets antologier och tidskrift "Blåeld". "Ett skär färdas" är hans första egna samling.

André Wong är uppvuxen i Boråstrakten men har bott större delen av sitt liv i Stockholm, där han arbetar som aktuarie. Han har skrivit haiku under ett antal år och publicerats i Svenska Haikusällskapets antologier och tidskrift "Blåeld". Många av hans haiku är inspirerade av resor, långa och korta och i fantasin.

Några haiku ur boken:

fjällöring
snabbt
kom regnet
           gryning fritt gående får
     kvarnen
     vid ån
     sakta rasar den