Bläddra

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning. Ds 2013:27

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Kredit och kreditinstitut
Köp här

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning. Ds 2013:27

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Kredit och kreditinstitut
Köp här
Integritet oavsett medium.

Den integritetsskyddande regleringen i kreditupplysningslagen skärptes 2011. Efter lagändringarna har det uppstått nya former av kreditupplysningstjänster via utgivna tekniska upptagningar, t.ex. usb-minnen. Sådant utlämnande kan i dag ske med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen utan att de integritetsskyddande reglerna i kreditupplysningslagen är tillämpliga, vilket är till skada för den enskildes personliga integritet.

Vid utlämnande av kreditupplysningar behöver den personliga integriteten stärkas genom en mer teknikoberoende reglering. Samtliga former av utlämnanden av kreditupplysningar på sätt som avses i yttrandefrihetsgrundlagen bör omfattas av kreditupplysningslagens skyddsregler. Utlämnande av kreditupplysning som sker med stöd av tryckfrihetsförordningen berörs inte av förslaget. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.