Bläddra

EU-boken

Köp här

EU-boken

Köp här

Visar hur EU fungerar: styrelseformer, organisation och praktiskt samarbete mellan länderna. Vidare följer en beskrivning av Sveriges roll i EU-sammanhang och ges en inledande blick i historien liksom avslutande blick mot framtiden. I den fjärde upplagan har beaktats utvecklingen fram till våren 1994.