Bläddra

Europas fåglar i färg

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
Köp här

Europas fåglar i färg

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
Köp här

En lättanvänd fälthandbok för den vanliga fågelskådaren! Europas fåglar i färg ger koncis information om häckande och gästande fåglar i Sverige och övriga Europa. Över 500 arter beskrivs i träffsäkra texter och informativa, vackra planscher. Extrema rariteter har utelämnats, eftersom de egentligen inte har någon roll i normal fågelskådning. Förutom uppgifter om de olika arternas utseende och beteende finns här även lättfattliga lätesbeskrivningar och lättavlästa utbredningskartor.     Boken gavs ut första gången 1970 med Bertel Bruun som författare och Arthur Singer som illustratör. De valde att presentera all information om varje fågelart på samma bokuppslag, en nyhet som sedan blivit standard i fågelguider. Alla Europas fåglar i färg reviderades därefter ett antal gånger av Håkan Delin och Lars Svensson, och 1986 blev de ombedda att skriva om texten helt, vilket gjorde dem till bokens författare.      I denna nya utgåva har texten återigen helt reviderats och över 30 procent av illustrationerna bytts ut. Den genetiska forskningen har kastat nytt ljus över fåglarnas stamträd och medfört förändringar i uppdelningen av fågelfamiljerna. Även kunskapen om hur fåglar kan bestämmas i fält har utvecklats, och detta liksom en mängd annan ny information finns med i boken. Här finns också ett introduktionskapitel som bland annat tar upp olika strategier vid fågelskådning.