Bläddra

EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden

EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här


I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt:

• Fördraget om Europeiska unionen (FEU)
• Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
• EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EUSGR)  samt de förklaringar som utarbetats för att ge vägledning 
   vid tolkning av stadgan
• Protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
 
För att underlätta förståelsen och göra det enklare att navigera i materialet, har texterna försetts med tydligt markerade sökord i marginalen. Sökorden finns dessutom, tillsammans med andra nyckelord, samlade i ett användbart register sist i boken.

En mer fullständig redovisning av EU:s primärrätt, inklusive alla viktiga protokoll till EU-fördragen samt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, finns i EU:s grundfördrag och annan primärrätt som ges ut av Studentlitteratur.