Bläddra

Evald Dellborg : 1903-1949 – Liv och livsverk i Göteborg under 1900-talets första hälft

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Evald Dellborg : 1903-1949 – Liv och livsverk i Göteborg under 1900-talets första hälft

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Evald Dellborg levde hela sitt liv i Göteborg. Det var där han växte upp, utbildade sig, bildade familj och levde som yrkesutövare och familjefar. I denna bok tecknas Evald Dellborgs liv med hjälp av sparade fotografier, brev, betyg, skolkataloger och tidningsurklipp. Materialet har kompletterats med uppgifter ur olika arkiv och register. För att ge en bild av den tid i vilken Evald Dellborg levde och verkade har information också hämtats från olika arbeten om Göteborg och dess utveckling under 1900-talets första hälft. Boken är sammanställd av Berit Askling, dotter till Evald Dellborg.