Bläddra

Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus

Kategorier: Film Filmvetenskap Filosofi och religion Konst Kristendom Religion och tro Scenkonst och film
Köp här

Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus

Kategorier: Film Filmvetenskap Filosofi och religion Konst Kristendom Religion och tro Scenkonst och film
Köp här
Filmer baserade på evangeliernas berättelser har producerats under snart 120 år. I denna bok analyseras ingående tre av de mest betydelsefulla och omdiskuterade filmerna av detta slag. Pier Paolo Pasolinis "Matteusevangeliet" utlöste en het debatt när den hade premiär 1964. George Stevens "Mannen från Nasaret", med den då internationellt relativt okände Max von Sydow i huvudroller, satte också känslorna i svall. Den mest intensiva mediedebatten förorsakade Mel Gibsons "The Passion of the Christ" (2004), som har utsetts till den mest kontroversiella film som någonsin gjorts. Dessa tre filmer - som sinsemellan är mycket olika - undersöks noggrant som konstverk, tidsdokument och existentiella tolkningar. Den huvudfråga som behandlas är på vilka sätt filmerna använder, omtolkar och accentuerar evangeliernas berättelser, men även cineastiska och musikaliska aspekter diskuteras. Det är första gången en så ingående bibelvetenskaplig analys presenteras av filmer av detta slag.