Bläddra

Evangelium enligt Matteus : Kapitel 14-28

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Nya testamentet Religion och tro
Köp här

Evangelium enligt Matteus : Kapitel 14-28

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Nya testamentet Religion och tro
Köp här
Håkan Sunnliden ger nu ut den andra och avslutande delen av sin bibelteologiska kommentar till Matteusevangeliet. Under många år som församlingspräst och bibellärare har han vunnit mångas förtroende genom sina bibelutläggningar. De präglas av stor kärlek till Guds Ord (både Gamla och Nya testamentet), stor kärlek till Jesus Kristus (både som människa och som Gud inkarnerad) och stor kärlek till Kyrkan (både den världsvida och den lokala). Matteusevangeliet har kallats Nya testamentets mest judiska bok, skriven till judar som funnit att Jesus är den utlovade Messias. Den gammaltestamentliga och judiska bakgrunden lyser ofta igenom, till exempel i många så kallade reflektionscitat, där gamla skriftord sägs ha gått i uppfyllelse, och i bokens struktur kring fem stora tal som för tankarna till de fem Moseböckerna. Genom sin breda beläsenhet förmedlar Håkan kunskaper och perspektiv som öppnar många textavsnitt. Han väljer också sida i en pågående debatt om hur det judiska hoppet ska relateras till den kristna övertygelsen att alla löften fått sin uppfyllelse genom Jesus. Spänningsfältet mellan en eskatologi byggd på gammaltestamentlig respektive nytestamentlig hermeneutik skulle kräva en omfattande bibelteologisk diskussion, som inte ryms i en evangeliekommentar. Här får vi ett tydligt och moderat inlägg i ett sådant samtal, som förhoppningsvis kan fortsätta och fördjupas länge än - kanske ända tills alla mänskliga ord tystnar vid Messias ankomst. Hans Lindholm, Präst i Svenska kyrkan