Bläddra

Evangelium för en ny tid

Köp här

Evangelium för en ny tid

Köp här
Evangelium för en ny tid är en bok för alla tider och för alla människor med ett öppet sinne. Många som varit i kontakt med det engelska originalet eller den tidigare svenska översättningen, har uttryckt att de för första gången i sitt liv tyckt sig förstå Jesu budskap till mänskligheten. Det revolutionerande i texten ligger i de avsnitt som skiljer sig från den gängse bilden av den kristna förkunnelsen, t ex de som handlar om Jesu resor i ungdomen till fjärran länder och hans möten med visa män från olika religioner. Många passager är hänförande och etsar sig in i medvetandet genom sin förening av skönhet och visdom.
Levi Dowling sade sig ha mottagit sin beskrivning av Jesu liv genom uppenbarelse under djup meditation. Hans långa tid av andlig förberedelse har gjort honom till en värdig ciceron i det inre och yttre landskap som vi tillsammans med honom beträder.
Oavsett hur föreliggande bok bedöms; som uppenbarelse, skönlitteratur eller som ett filosofiskt verk, så skänker det läsaren en upplevelse av stor skönhet och inspiration.