Bläddra

Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt går tillväga för att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag. Evidensbaserad omvårdnad handlar således om en strävan att bedriva omvårdnad på en god och säker grund och att tillgodose samhällets krav på att forskningsresultat utnyttjas på bästa sätt. Denna fjärde upplaga har förtydligats och alla länkar samt webbadresser har uppdaterats. Ett nytt avsnitt om ledarskapets betydelse för implementering av evidens har tillkommit. Boken vänder sig främst till studerande vid sjuksköterskepro­­grammet samt kliniskt verksamma sjuksköterskor, men även till alla som vill veta hur man gör systematiska litteraturstudier.