Bläddra

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter

Köp här

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter

Köp här
Den här boken ger en nyanserad bild av evidensbaserad praktik och beskriver särskilt hur den kan utövas i vardagen i mötet med klienter och brukare. Den innehåller bland annat praktiska exempel från olika verksamheter.
De tre kunskapskällorna i en evidensbaserad praktik, det vill säga forskningen, praktiken och klienten, beskrivs ingående.
Författaren Lars Oscarsson är professor i Socialt Arbete vid Örebro universitet och har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom socialtjänsten