Bläddra

Experiment

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk

Experiment

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Experimentella metoder har blivit alltmer populära inom en rad olika samhällsvetenskapliga ämnen under de senaste åren. I den här boken får du lära dig vad ett experiment är, när ett experiment passar, och hur du designar och genomför experiment. Dessutom berättar författarna om experimentets historia i samhällsvetenskapen, kritik mot experiment som metod, etiska aspekter och något om framtidsutsikterna för samhällsvetenskapliga experiment i en tid av big data, maskininlärning och artificiell intelligens.