Bläddra

Explore 7-9 : English Around The World

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Explore 7-9 : English Around The World

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Bokens innehåll

Explore består av ett antal fristående teman med relevanta ämnen att arbeta kring, till exempel "Making a difference", "Endangered animals" och "Historical events". Utdrag ur några skönlitterära titlar finns också som ett inslag. Till varje text hör läsförståelsefrågor där eleverna får träna sina lässtrategier. Variationen av frågetyper rustar eleverna inför de nationella proven i engelska och andra bedömningsmoment i läsförståelse. Det finns även fördjupningsuppgifter - Explore - som uppmanar till att söka vidare kunskap kring det som tas upp i respektive text.

Texter på olika nivåer

Bokens teman följer samma upplägg och inleds med Exploration - ett startuppslag som syftar till att skapa förförståelse kring det ämne som temats texter handlar om. Texterna inom varje tema representerar olika genrer och har en progression vad gäller svårighetsgrad - vilket gör att läraren kan anpassa innehållet efter enskilda elever, elevgrupp och årskurs. Boken kan med fördel användas i alla tre årskurser.

Digitalt extramaterial

Till boken hör ett digitalt lärarstöd med tips på hur man kan arbeta med och kring texterna. Texterna är inlästa med olika accenter och finns som ljudfiler på webben. I extramaterialet finns även facit till alla frågor och fler övningar till texterna.