Bläddra

Eye of the Tiger

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
Köp här

Eye of the Tiger

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
Köp här
Utgångspunkten för Oscar Guermouches arbete är språket som identitetsbärare. Han fokuserar på kopplingar mellan texten, biografin och kroppen, bland annat utifrån frågor om minne, självbild och karaktär. Oftast använder han sin egen kropp och biografi som underlag. Särskilt intresserar han sig för stereotypt manliga karaktärer, ofta antihjältar, män som fastnat i ett gränsland mellan hjälte och monster, och de berättelser som skapar och återskapar dessa män. Här ingår frågeställningar om bland annat uppväxt, faderskap och hotbild. Hans praktik är baserad på text. Samtidigt inbegriper verken ett flertal olika tekniker, såsom teckning, måleri, video, performance och installation. I Eye of the Tiger har han valt att arbeta enbart med stillbilder från spelfilm; förutom titeln och ett citat från filmen Le Samouraï (1967) innehåller verket ingen text. Istället har han fokuserat på blicken som språk. Boken utgörs av närbilder av blicken hos 99 manliga karaktärer i olika filmer. Stillbilderna porträtterar karaktärerna i situationer där de försätts i någon form av beredskap; deras blickar uttrycker allt från kontrollerat lugn till rasande aggressivitet. Samtliga filmer släpptes mellan 1977 och 2000, åren för Guermouches barndom och uppväxt, med skolgång, sexualdebut och militärtjänstgöring. Omslagets svarta trämönster, tillsammans med de svärtade snittytorna och de djupt svarta för- och eftersättsbladen, knyter an till de installationer i form av barrikaderingar som Guermouche uppfört de senaste åren, exempelvis verket You Made Me i Göteborg. Skyddsomslaget är gjort av svenskt kraftpapper, likt ammunitionsförpackningar. Den metalliska folieringen härleder till det maskinella som manligt ideal, till den sammanbitna stålblicken. De svartvita bilderna, med sin kornighet och djupa svärta, ger drag av minnesbilder snarare än direkta avbildningar.