Bläddra

Faktasin: Den svenskspråkiga science fiction-litteraturens historia. BAND 3: Från 70-talet till millenniets början

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Faktasin: Den svenskspråkiga science fiction-litteraturens historia. BAND 3: Från 70-talet till millenniets början

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här
Den svenska science fiction-litteraturens historia är ett till största delen outforskat fält. Föregångare som Sam J. Lundwall och Jerry Määttä har gjort betydande insatser, men detta är den första stora genomgången av dess hela historia från 1600-talet fram till idag. En historik som också tjänar som lexikon.

Detta tredje och avslutande band behandlar perioden från 1970-talet till millenniets början. 60-talets hippieromantik och flower power började ersättas av mörkare tongångar. Överbefolkning ansågs hota planetens överlevnad, medvetandet om miljöförstörelse växte sig starkare. Rymdfärder var nu en del av den mediala vardagen, fastän NASA övergav sina månfärder. Inspirerat av datorutvecklingen och IT gjorde cyberpunken och "virtual reality" sitt inträde i litteraturen. Och i symbios med internet och nya trycktekniker började småförlag växa fram och frodas som aldrig förr.

Detta storverk har under många år efterforskats och skrivits av Bertil Falk (född 1933), själv en levande legend inom svensk fantastik. Det var han som 1969 återupplivade Jules Verne-Magasinet, som några år senare övertogs av Sam J. Lundwall. Han debuterade som författare redan 1946 i Stockholms-Tidningen med sf-novellen ”Tripp i rymden”. Som journalist arbetade han sedan vid bland annat Kvällsposten och på TV3:s nyhetsredaktion i London. År 2016 rönte han stor uppmärksamhet i Indien genom sin bok Feroze -- the Forgotten Gandhi.