Bläddra

Familjen och livscykeln

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Familjen och livscykeln

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Par skapar familjer inom vilka barn växer upp till vuxna som skapar familjer inom vilka barn växer upp. I en process över decennier och sekler skapas nya familjer ur de gamla, vilka i sin tur lämnar plats för nya. Förståelse för dessa processer på individ- och familjenivå hämtas bland annat från utvecklingspsykologi, systemteori, kulturpsykologi, intersektionalitetsteori, anknytningsteori och intersubjektiva perspektiv. De centrala funktionerna i en familj diskuteras och skydds- och riskfaktorer belyses. Olika stadier och skeenden illustreras genom en familjeberättelse som sträcker sig över fyra generationer. Familjen och livscykeln vänder sig till yrkesverksamma, med olika yrkes- och utbildningsbakgrund, som i sitt arbete möter familjer och som vill fördjupa förståelsen av familjelivet och dess förutsättningar belyst i ett långtidsperspektiv samt få en bredare bas för att förstå individens utveckling och funktion i förhållande till sin familjeanknytning.